Welkom

Happy Door is de combinatie van een video deurbel met slim slot en openingbeheers- en communicatiesysteem. De deur is traditioneel en ook op afstand te openen, door de bewoner zelf of een vertrouwde derde. Happy Door biedt daarnaast de aanpak om als leveranciers, zorg en welzijn in een netwerk aanpak gebruik te maken van één systeem.

Een veilige en eenvoudige toegang tot de eigen woning is voor iedereen belangrijk. Juist ook voor zelfstandige mensen met mentale en/of fysieke beperking. Immers regie en zelfstandigheid is ook belangrijk voor ouderen en mensen met een chronische aandoening. Gewoon open kunnen maken voor bezoek, thuiszorg en bezorgdiensten, dat geeft een goed gevoel over het (sociale) leven.

Alle bezorgers, bezoekers en professionals zoeken naar een ‘eigen’ oplossing en overleggen hierover met de bewoner en zijn/haar naasten. Zo ontstaat er een variatie aan afspraken en toepassingen. Van heel veel sleutels bij laten maken, de deur gewoon open laten staan tot aan de plaatsing van onveilige sleutelkluisjes. Deze oplossingen zijn vaak onveilig zijn en zorgen niet voor angstreductie geven: ‘Iedereen kan hier zomaar binnenkomen.’ 

Nu is Happy Door aan de slag om de toegang tot de woning sociaal en veilig mogelijk te maken. Immers professionals, bezorgers en ander bezoek willen graag vlot naar binnen. En de mantelzorger wil met een gerust gevoeld de woning verlaten. Geen zorgen over  ongewenste gasten en misverstanden aan de voordeur. En de  bezoeker die binnen hard nodig is, kan op een eenvoudige manier naar binnen worden gelaten. Immers de voordeur kan waar ook ter wereld worden geopend en er is dan ook communicatie mogelijk. De thuiszorg binnenlaten voor de bewoner, terwijl je als naaste bij de kapper zit. Ideaal!

“Happy Door biedt met het slimme deurslot, de slimme deurbel en de gezamenlijke netwerkaanpak de oplossing.”