Babbeltrucs met bloedprikken.

Babbeltrucs weer volop in het nieuws. De laatste tijd gebruiken oplichters een doortrapte list bij hun babbeltrucs. Zij komen met prikgerei aan de voordeur, waardoor de bewoners op het verkeerde been worden gezet. Om de geloofwardigheid te versterken neemt men zelfs daadwerkelijk bloed af.

Veiligheid thuis is een basisvoorwaarde om op een fijne manier zelfstandig te wonen. Babbeltrucs werken ondermijnend voor dit gevoel van rust en veiligheid. Nu de babbeltrucs steeds slimmer wordt is alleen alertheid niet genoeg.

Door het gebruik van slimme deursloten en videobel kan veel ellende worden voorkomen. De personen aan de voordeur worden gefilmd en desgewenst kijkt de mantelzorger of meldkamer mee.

HappyDoor.nl voorziet hiermee ook in de behoefte om veilig thuis te blijven wonen.

Happy Door, niet alleen bij de voordeur

Veel mensen vragen waarom het systeem van Happy Door alleen bij de voordeur van toepassing is. Dit is zeker niet het geval neem nu alleen al de mogelijkheden van de stick-up camera om ook via andere plekken te communiceren met bezoek. Bijvoorbeeld is er nog steeds veel aanloop via de keukendeur of de tuinpoort.

Kijk maar hoe de stick up camera van RING werkt: https://www.youtube.com/watch?v=Fx8JcufQcg4&feature=youtu.be

Nieuwe website Happy Door

Happy Door is de combinatie van een video deurbel met slim slot en openingbeheers- en communicatiesysteem. De deur is traditioneel en ook op afstand te openen, door de bewoner zelf of een vertrouwde derde. Happy Door biedt daarnaast de aanpak om als leveranciers, zorg en welzijn in een netwerk aanpak gebruik te maken van één systeem.